27 Kasım 2010 Cumartesi

postheaderıcon Yaş Gruplarına Göre Basketbol Eğitim Programı


Mini Basketbol öğretimi (8-10 Yaş Grubu)
1- DENGE,KOORDİNASYON,HAREKETLİLİK GİBİ BEDENSEL ÖZELLİKLERİN OYUN FORMLARI İLE GELİŞTİRİLMESİ
(Bu tip çalışmaların öncelikle yapılması ve geliştirilmesi temel basketbol tekniklerinin geçişte daha kolaylıkla ve düzgün öğretimini sağlayacaktır.)
2- DOĞRU DURUŞ VE KOŞU TEKNİKLERİ
Sağlıklı büyüme ve gelişme için en uygun hareket türlerinden bîr olan koşular,
Seviyeye uygun olarak oyun ve taklitlerle ele alınmalıdır.
3- DENGEYİ SAĞLAMA
Baş üzerinde cisim taşıma (Kitap.v.s)
Oturup Kalkma Çalışmaları
Bir bacağı kaldırıp durma
4- KOŞMA
Ara Dinlenmeli Koşular
Değişik Tempolarda Koşular
Dayanıklılık Koşulan
Hız Koşulan
Koşu Oyunlan
5- SIÇRAMA
Çeşitli Yönlere Sekme
Çeşitli Şekillerde İp Atlama
İp Üstünden Atlama ve Geçme
Değişik Sıçrama Oyunları
6- ŞUT’A HAZIRLAYICI EĞİTSEL OYUNLAR
Hedefe Atış Yapmak
Hedef Topu Oyunu
Düz Atış, Tümsek Kavisli Atış
Tümsek Kavisli Atış
Tam Nişanlama
Atış İle ilgili Diğer Çalışmalar.
Atış İle İlgili Basit Oyunlar
9- TOP KULLANMA
Top Sürmek (Ayakta,Yürürken,Koşarken,Yatarken,Otururken.v.s)
Eli Topa Alıştırma Çalışmaları
Slalom Top Sürme Çalışmaları, Ortak Top Sürme, Ayakta Dönerek Top
Sürme
Sürat Değiştirerek Top Sürme,
Rakibi Geçme (Çalım)
Top Sürme İle İlgili Oyunlar
10-TOP TUTMA VE PASLAŞMA
Topu Yakalamada ve Pas Vermede Önemli Olan Şeyler
Göğüs Pası, İki Elle yapılan Yer Pası (Bounce Pas)
İki Elle yapılan El altı Pası, İki Elle yapılan Yer Pası (Bounce Pas)
El topu Pası, Arkaya Pas Verme
Çengel Pas, Baş Üstü Pas
Top Tutma,Çemberde Paslaşma,Bowling Oyunu,Hareket Halinde Pas
Verme
Sektirme Pas ve Duvara Çarptırma
Koşarken Pas Çalışmlan,Uzun Pas Çaprazlama v.b
Pas İle İlgili Oyunlar
11-BACAK VE DENGE HAREKETLERİ
Durma
Top Süren Oyuncuya Karşı Temel Savunma Duruşu
Sıçramalı Duruş,Sıçramalı Adım Duruşu
Durup Top Alma,
Yıldız Adımı (Geriye Doğru Yıldız Adımı,Rakibı Geçerken Yıldız
Adımı,Top Korumada Yıldız Adım)
Pivot Ayağı Çalışmaları ,Pota Önünde Pivot Ayağı Çalışmaları
Hücum Ve Savunmadaki Bacak Hareketleri.
Duruşlar İle İlgili Oyuşlar
12.ŞUT TEKNİĞİ
Vücut Duruşu ve Top Tutma
Topu Tuttuktan Sonra Baskı Atışı
Top Sürmeden Sonra Baskı Atışı
Ayakta Atış
Diğer Atış Şekillen
Atış Öğrenimi İçin Küçük Oyunlar
Temel Basketbol Öğretimi (10-12 Yaş,gurubu)
1- DENGE,KOORDİNASYON,HAREKETLİLİKGİBİ BEDENSEL
ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
(Bu tip çalışmaların öncelikle yapılması ve geliştirilmesi temel basketbol
tekniklerinin daha kolaylıkla ve düzgün öğretimini sağlayacaktır.)
2- TOP KONTROL BECERİSİ VE TEMEL DURUŞ
Topla tanışma ve uyum alıştırmaları
Değişik pozisyonlarda duruş alıştırmaları ve çıkışlar
3-TOP TUTMA VE PAS
Top tutma çalışmaları
Göğüs Pas
Sektirme Pas (Bounce}
Beyzbol Pas
Aşırtma pas
Diğer pas çeşitleri
Bu çalışmaları içeren eğitsel oyunlar
5-TOP SÜRME
Top sürme temel tekniği
Alçak top sürme
Yüksek top sürme
Çift Top Sürme
Değişik Yönlere Top Sürme
Önden El Değiştirerek Top Sürme (Cross-over)
Bacak Arası El Değişimi
Arkadan El Değişimi
Kekeleme Adımı
Dönüşler (Reverse)
Top sürmeye hazırlayıcı eğitsel oyunlar
6- DURUŞLAR (STOP)
Tek Zamanlı Duruş
Çift Zamanlı Duruş
Pivot Hareketi
-Öne
-Arkaya
-Değişik Yönlere
7- TURNİKE
Sağ El ile Turnike Atışı
Sol El ile Turnike Atışı
Her İki Yönden Turnike Atışı
Tek Adım İle Turnike
Aldatma Yaparak Turnike Atışı
Diğer Turnike Atış Çalışmaları
8- ALDATMALAR
Topsuz Aldatmalar
Topla Aldatmalar
-Şut Aldatmaları
-Pas Aldatmaları
-Dalma (Drive) Aldatmaları
-Üçlü Tehdit
9- RIBAUND
Temel Ribaund Tekniği
Rakibi Dışarıda Tutma (Box-out)
Ribaund Teknikleri ve Hazırlayıcı Alıştırmalar
Hücum Ribaundu
Savunma Ribaundu Teknikleri
-Yer Tutma
-Denge
-Zamanlama (Timeing)
-Top Hakimiyeti
-İlk Pas
10-SERBEST ATIŞ
Serbest Atış Tekniği
Yüzdeli Serbest Atış Yeteneğini Geliştirme Alıştırmaları
Temel Savunma Tekniği
11-ŞUT TEKNİĞİ
Durarak Temel Şut Tekniğinin Öğretimi Şut Tekniğini Geliştirici Temel Çalışmalar
12-SIÇRAYARAK ŞUT (JUMPSHOT)
Sıçrayarak Şut Atma Teknikleri (Yeterince Kuvvetli Olanlara)
13-BİREYSEL SAVUNMA
Savunma Temel Duruşu ve Denge
Kayma Adımı ve Denge
Toplu ve Topsuz Oyuncuyu Savunma
Dış Oyuncuların Savunulması
Uzun Oyunculann Savunulması
Perdeleme Yapan Oyunculann Savunulması
Diğer Bireysel Savunma İlkeleri
14-BİRE BİR OYUN (ONE ON ONE)
Yüzü Dönük Hareketler (Dışarıdan) ,
Arkası Dönük Hareketler
Dribbling Üzeri Oyun (Off the Dribhle)
15-İKİYE İKİ OYUN (TWO ON TWO)
Perdeleme Yuvarlanma (Screen-Roll)
Perdeleme Çeşitleri
16-ÜÇE ÜÇ OYUN (TREE ON TREE)
* Terse Perdeleme (Cross -Screen)
* Aşağıya Perdeleme (Down Screen)
* Arkadan Perdeleme (Back Screen)
* Toplu Oyuncuya Yapılan Perdeleme (Ball Screen)
17-TAKIM SAVUNMASI
Yarı Sahada Adam Adama
Tam Saha Adam Adama
Tam Saha Baskılı Adam Adama
18- TAKIM HÜCUM
Paslı Hücum Sistemi (Passing Game)
Hareketli Hücum Sistemi (Motion Offence)
19- OYUN KURALLARI ÖĞRETİMİ
Temel Basketbol Öğretimi (12 -14 Yaş Gurubu )
Bu yaş gurubuna 10-12 yaş gurubuna önerilen teknik ve taktik çalışmalar zenginleştirilir ve pekiştirilir. Gurubun düzeyine uygun olarak özellikle oyun anlayışını geliştirici çalışmalara daha çok yer verilir ve pozisyon çalışmalarına ilk adımlar atılır.
1- 10-12 YAŞ GRUBUMA AİT ÇALIŞMALAR TEKRARLANIR VE PEKİŞTİRİLİR
2- PAS
Tek El Uzun Pas (Beyzbol)
Diğer Pas Teknikleri
Pozisyona Yönelik Pas Şekilleri
3- TOP SÜRME
Temel Top Sürme Teknikleri
Yön ve El Değiştirerek Top Sürme Çalışmaları
Değişik Formlarda Top Sürme Çalışmaları
4- ŞUT VE TURNİKE
Aldatmak ve Diğer Turnike Şekilleri
Yarım Çengel Atışı
Çengel Atış
5-SIÇRAYARAK ŞUT (JUMP SHOT)
Pas Sonrası Sıçrayarak Şut
Top Sürme Sonrası Sıçrayarak Şut
Hareketli Şut Çalışmaları
Pozisyona Özgü Bazı Şutlar (Gerekirse Öğretilecek)
5-TAKIM HÜCUMU
5:5 Hücum ve Savunma İlkeleri
BASKETBOL 14 YAŞ VE SONRASI ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ
1- 10-12 VE 12-14 YAŞ GURUBU ÇALIŞMALARININ TEKRARI VE PEKİŞTİRİLMESİ, DÜZEYE, AMACINA GÖRE OLGUNLAŞTIRILMASI
2- TAKIM SAVUNMASI
Savunma çeşitlerinin geliştirilmesi özellikle
Alan savunmaları tanıtımı ve uygulamaları
3-BASKETBOLA ÖZGÜ VE ÜST DÜZEYE YÖNELİK
BASAMAKLAMALI ANTRENMAN UYGULAMALARI
4- TAKIM HÜCUMU
Hücum setleri
Hızlı hücum organizasyonları
Alan savunmalarına hücumlar
5- TAM SAHA BASKILI SAVUNMALAR
Tam saha baskılı savunma çeşitleri
6- TAKTİK ANLAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ
7- TAKIM OYUN ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ

0 yorum: